ΑρχικήΕκπαίδευσηΑρθραΠώς μπορούμε να προσδιορίσουμε εφικτούς στην υλοποίησή τους μαθησιακούς στόχους, για τα...
spot_img

Σχετικά άρθρα

Πώς μπορούμε να προσδιορίσουμε εφικτούς στην υλοποίησή τους μαθησιακούς στόχους, για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων;

Ιφιγένεια Μπουρίκα, Δασκάλα ifi.bourika@gmail.com

Το θεμελιώδες πρόβλημα της δημιουργίας ενός σχεδίου μαθήματος για το μάθημα: «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στη θεματική περιοχή «Ζω Καλύτερα – Ευ Ζην» είναι ο προσδιορισμός εφικτών στην υλοποίησή τους μαθησιακών στόχων.

Ποιες όμως παράμετροι καθορίζουν την εφικτότητα υλοποίησής τους;

Υπάρχουν κριτήρια με τα οποία θα αποφασίσουμε εάν κάποιος από τους στόχους που θέσαμε είναι εφικτός στην υλοποίησή του;

Μπορούμε να ακολουθήσουμε συγκεκριμένη μέθοδο για να προσδιορίσουμε τους μαθησιακούς στόχους του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων που θα διδάξουμε;

Ας δούμε λοιπόν με ποιον τρόπο μπορούμε να βάλουμε σε μια σειρά τα ερωτήματά μας, ώστε να προσδιορίσουμε εφικτούς μαθησιακούς στόχους για ένα Εργαστήριο Δεξιοτήτων στη θεματική περιοχή «Ζω Καλύτερα – Ευ Ζην».  

Παράμετροι που επηρεάζουν τον προσδιορισμό εφικτών στην υλοποίησή τους μαθησιακών στόχων σε ένα σχέδιο μαθήματος για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, στη θεματική περιοχή: «Ζω Καλύτερα – Ευ Ζην»

Η εφικτότητα υλοποίησης των μαθησιακών στόχων που θα προσδιορίσουμε συναρτάται με:

(α) το είδος του εκπαιδευτικού υλικού (Panina και Vavilova, 2008) που θα χρησιμοποιήσουμε ως υπόβαθρο για τη διδασκαλία μας (έντυπο, ηλεκτρονικό, προφορικό, απεικονίσεις σχημάτων και κειμένων στον πίνακα), ώστε το Εργαστήριο Δεξιοτήτων να αποκτήσει έναν εύληπτο τίτλο, ο οποίος να εντάσσεται στη θεματική περιοχή «Ζω Καλύτερα – Ευ Ζην» και εστιάζει σε επιλεγμένη υποθεματική περιοχή (τομέα),

(β) τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα προβλέψουμε για την υλοποίηση των μαθησιακών στόχων που θέσαμε (σε συνάρτηση με τη μέθοδο διδασκαλίας που θα εφαρμόσουμε) (Kutbiddinova, 2014) και (Kutbiddinova et.al., 2016), ώστε αυτοί να μπορούν να υλοποιηθούν εντός των διατιθέμενων ωρών διδασκαλίας, από τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα και τα διάφορα στυλ μάθησης των μαθητών (Πόλκας, κ.α. 2005) ,

(γ) τον αριθμό και τη μορφή των φύλλων εργασίας που θα διαμορφώσουμε(Tate, 2019), ώστε αυτά:

(i) να μπορούν να  συμπληρωθούν από τους μαθητές μας,

(ii) να υλοποιούν τους μαθησιακούς στόχους που θέσαμε,

(iii) να αποτελούν (μετά τη συμπλήρωσή τους) πηγή προσδιορισμού του ποσοστού επίτευξης των μαθησιακών στόχων που θέσαμε (ανατροφοδότηση) (Kolb και Fry, 1975),

(iv) να μπορούν να αρχειοθετηθούν στον φάκελο του συγκεκριμένου Εργαστηρίου Δεξιοτήτων και

(δ) τη μορφή των φύλλων αξιολόγησης από τους μαθητές, ώστε να μπορούν εύκολα να συμπληρωθούν από τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μαθητών, αλλά παράλληλα να αποτυπώνουν και την εικόνα που απέκτησαν οι μαθητές ως προς το ποσοστό επίτευξης των μαθησιακών στόχων του μαθήματος για το συγκεκριμένο Εργαστήριο Δεξιοτήτων (ανατροφοδότηση με βάση τον κύκλο εμπειρικής μάθησης του Kolb)(Kolb, 1984).

Λογικό διάγραμμα για τον προσδιορισμό εφικτών στην υλοποίησή τους μαθησιακών στόχων σε ένα σχέδιο μαθήματος στη θεματική περιοχή: «Ζω Καλύτερα – Ευ Ζην» και σχετικό παράδειγμα εφαρμογής

Ως καλή πρακτική εφαρμογή όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω, Θα μπορούσαμε λοιπόν να ακολουθήσουμε τα στάδια του λογικού διαγράμματος του Σχήματος 1, στο οποίο απεικονίζονται διαγραμματικά τα βήματα και οι αντίστοιχοι «έλεγχοί» που θα πρέπει να κάνουμε για να διαμορφώσουμε ένα σχέδιο μαθήματος στη θεματική περιοχή «Ζω Καλύτερα – Ευ Ζην»  το οποίο να θέτει εφικτούς στην υλοποίησή τους μαθησιακούς στόχους.  

Σχήμα 1. Πρόταση λογικού διαγράμματος για τον προσδιορισμό εφικτών στην υλοποίησή τους μαθησιακών στόχων σε ένα σχέδιο μαθήματος στη θεματική περιοχή: «Ζω Καλύτερα – Ευ Ζην»

Στα Σχήματα 2 και 3, μπορείτε να  δείτε ένα παράδειγμα διαμόρφωσης της ταυτότητας ενός σχεδίου μαθήματος (προσδιορισμός των μαθησιακών στόχων και των μεθόδων υλοποίησης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων) στη θεματική περιοχή: «Ζω Καλύτερα – Ευ Ζην» με τίτλο: «Κινδυνεύω στο internet;», το οποίο είναι κατάλληλο για τη διδασκαλία μαθητών των Ε και ΣΤ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου (Μπαλντούκα, 2021).

Μελετήστε προσεκτικά τα σχόλια που έχουν τοποθετηθεί στα κρίσιμα πεδία της ταυτότητας του μαθήματος, εστιάζοντας στην εφικτότητα υλοποίησης των μαθησιακών στόχων που έχουν τεθεί.

Σχήμα 2. Παράδειγμα διαμόρφωσης της ταυτότητας ενός σχεδίου μαθήματος στη θεματική περιοχή: «Ζω Καλύτερα – Ευ Ζην» με εφικτούς στην υλοποίησή τους μαθησιακούς στόχους

Σχήμα 3. Παράδειγμα περιγραφής εφικτών μαθησιακών στόχων και των αντίστοιχων μεθόδων υλοποίησης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ενός σχεδίου μαθήματος στη θεματική περιοχή: «Ζω Καλύτερα – Ευ Ζην»

 

Βιβλιογραφία

  • (1984). Experiential leaning. Prentice-Hall, New Jersey.
  • (1975). Toward an applied theory of experiential learning. In: Cooper C, ed. Theories of Group Process. John Wiley, London.
  • (2016). “The Use of Interactive Methods in the Educational Process of the Higher Education Institution”, International Journal of Environmental & Science Education, 11(14) 6557-6572.
  • (2014). Methods of active social-psychological training: study guide. Yuzhno-Sakhalinsk: SakhSU.
  • L.N.,(2008). Modern methods of activation of training. Moscow: Academy.
  • , (2019).100 Brain-Friendly Lessons for Unforgettable Teaching and Learning (K-8). SAGE Publications

http://www.iep.edu.gr/el/psifiako-apothetirio/skill-labs

http://www.epea.gr/content/content/files/COGNITIVE%20STYLE%20LEARNING.pdf

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Τελευταία άρθρα